Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

De personuppgifter som behandlas när du besöker vår webbplats, tar kontakt med oss via e-post eller kontaktformulär är namn, e-postadress och eventuella andra uppgifter du själv lämnar till oss i formuläret eller i e-post.

Ändamål med insamlingen?

Uppgifterna behandlas för att kommunicera med dig i ditt ärende, för marknadsföringsändamål och för att möjliggöra nya affärer för Nordtech Group. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi anlitar eller samarbetar med i samband med den behandling som beskrivits ovan. Det är t.ex. bolag som hjälper oss med drift, test och utveckling av IT-system, säkerhetskopiering av data och ekonomiadministration. Dessa bolag har vi avtal med i vilka vi säkerställer att bolagen vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder.

Inom ramen för en förvärvsprocess kan vi komma att lämna ut uppgifter till externa rådgivare samt till hel- eller delägda dotterbolag för att kunna fullgöra avtal. Vi lämnar även ut uppgifter till exempelvis myndigheter om vi ser att det finns ett berättigat intresse för utlämnandet eller om vi annars är skyldiga att lämna ut uppgifter på grund av lag eller myndighetsbeslut.

Period som uppgifterna lagras

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag (t.ex. för bokföringsändamål i enlighet med bokföringslagen). Vi lagrar också personuppgifter för att kunna fullgöra avtal eller så länge vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna eller när det krävs att vi sparar dem enligt preskriptionslagen.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller om du vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss på nedan kontaktuppgifter:

Stockholm Nordtech Group AB
Norrlandsgatan 24
111 43 Stockholm
per@nordtechgroup.com

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.